Game Ba miền đoàn kết – Làm ăn không hết

KetNoi3Mien
“BA MIỀN ĐOÀN KẾT, LÀM ĂN KHÔNG HẾT” 🤝
Đó là nội dung chính của group kết nối kinh doanh CEO 3 miền. Tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau Việt Đà tạo minigame gắn kết hơn nữa giữa các thành viên.
Tặng 03 phần mềm kế toán doanh nghiệp, Hợp tác xã, Quản lý bán hàng, Hộ kinh doanh cho 03 thành viên may mắn.
Việt Đà xin chân thành cảm ơn Ad Nguyễn Bão Quốc đã xây dựng nội dung này.
Link đăng ký chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!
#
#
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#