Framework quản trị văn hoá doanh nghiệp có những điểm chạm nào?

Các nội dung quản trị thương hiệu hiển diện như thể nào ở các điểm chạm ?

Nói đến văn hoá doanh nghiệp (VHDN) là nói đến con người. Quản trị VHDN thực chất là giải quyết các mối quan hệ giữa người với người. Giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa lãnh đạo với quản lý. Và dù có nhiều công trình nghiên cứu, phân tích giá trị của các chuyên gia nước ngoài, nhưng chưa có cuốn sách nào phân tích sâu về các thách thức, các xung đột bên trong của chính cá nhân lãnh đạo khi họ theo đuổi một mục tiêu về văn hoá của tổ chức.

Nếu VHDN như một hành trình từ A đến B, sẽ có những điểm dừng chân nào, có những gạch nỗi về các mối quan hệ về quản trị văn hoá? Nếu không giải quyết được các gạch nối này, CEO dù có quan tâm xây dựng VHDN cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu và ưu tiên giải quyết nốt thắt nào.

Theo lý thuyết 3 tầng VHDN của Edgar Schein (PHD in social psychology, Harvard University), người dành cả sự nghiệp của ông để nghiên cứu về đề tài này, VHDN có 3 tầng.

* Tầng 3 – Gọi là ARTIFACTS. Bao gồm.

Không gian bài trí nơi làm việc

Các nghi lễ, nghi thức

Các hoạt động văn hoá nội bộ

Bộ nhận diện thương hiệu: Logo, slogan *

* Tầng 2 – Gọi là ESPOUSED VALUES. Bao gồm.

Tầm nhìn/Sứ mệnh

Mục tiêu cốt lõi*

Giá trị cốt lõi

Tính cách thương hiệu*

Tuyên ngôn văn hoá

* Tầng 1 – Gọi là BASIC ASSUMPTIONS. Bao gồm.

Bo gồm hệ giá trị & niềm tin của các chủ thể văn hoá.

{i} Hệ giá trị & niềm tin của các chủ thể văn hoá (Hình thành từ nền tảng về giáo dục, tôn giáo, sở thích, thói quen, lối sống …)

{ii} Hệ giá trị & niềm tin được mặc nhiên xem là đúng của tổ chức.

Ghi chú: Dấu * là ví dụ mở rộng tôi thêm vào vì những nội dung này có nội hàm tương thích với mỗi tầng văn hoá do ông Edgar Schein đưa ra.

Sơ đồ “Các điểm chạm quản trị VHDN” kèm theo bài viết này đã chỉ rõ những đầu mối cần đưa vào mục tiêu quản trị.

Mức độ quan trọng và ảnh hưởng của các mối quan hệ này không giống nhau. Điểm chạm nào quan trọng nhất, ảnh hưởng lớn nhất đến vận hành bộ máy của tổ chức? Mối quan hệ nào cần ưu tiên giải quyết? Trước khi bốc thuốc, cần chẩn đoán đúng đã. CEO không biết bắt đầu từ đâu thì VHDN mãi là một mớ bòng bòng cho dù nghe nói rất nhiều.

Mô hình quản trị VHDN Interloka đang phát triển kế thừa bộ khung lý luận của một số nhà quản trị VHDN nổi tiếng của nước ngoài. Nhiều nhất là mô hình 3 tầng VHDN của Edgar Schein.

Có 03 điểm mới Interloka mong muốn đưa vào so với một số mô hình gốc.

* Xây dựng Framework gồm 5 steps triển khai đánh giá, phân tích và đề xuất 3 giá trị VHDN như 1 section trong 5 section của nội dung đề xuất tổng thể về Chiến lược thương hiệu.

* Bộ công cụ chi tiết để đánh giá cho từng mối quan hệ VHDN để CEO và đội ngũ của họ dễ dàng hơn trong triển khai theo từng tình huống cụ thể của các mối quan hệ nhân sự và các điểm chạm về vận hành VHDN trong tổ chức.

* Đưa ra 5 Fusion Index (5 chỉ số hỗn hợp về văn hoá) để đánh giá hiện trạng quản trị VHDN ở các doanh nghiệp.

Mô hình mới cũng được hình thành dựa vào 02 căn cứ:

* Nguyên lý neuro-culture (VHDN dựa vào các nguyên lý hành vi não bộ) của chuyên gia VHDN nước ngoài nghiên cứu phát triển

* Hiện trạng VHDN của các doanh nghiệp Việt Nam được đúc kết từ kết quả nghiên cứu thị trường do Interloka triển khai (với phương thức survey và phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo 300 doanh nghiệp).

P/s

Một dự án tư vấn các dự án chiến lược thương hiệu của Interloka có 5 sections. Phân tích hiện trạng mô hình quản trị VHDN & đưa ra framework về giá trị VHDN cho doanh nghiệp là 1 trong 5 sections này. Lý do chúng tôi đưa VHDN vào dự án thương hiệu vì nhận thấy rằng VHDN là một trong những giá trị không thể tách rời góp phần tạo nên giá trị thương hiệu của một tổ chức.

BrandSon

Brand Strategist

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#