Doanh nghiệp phải hủy hoá đơn giấy trước ngày 01/11/2020?

Thời điểm phải áp dụng hóa đơn điện tử chưa được hiểu thống nhất vì có sự “khác nhau” giữa Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC dẫn đến vướng mắc là có phải hủy hoá đơn giấy trước ngày 01/11/2020 hay không?

Từ ngày 01/11/2020, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC. Vậy, đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chưa sử dụng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì có phải hủy hay không là vấn đề được rất nhiều kế toán quan tâm. Để hiểu rõ về nội dung này hãy xem quy định dưới đây.

Khoản 2 Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về xử lý chuyển tiếp như sau:

“2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngoài ra, tại khoản 3 Điều 36 Nghị định này cũng quy định:

“3. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều này”

Phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020? (Ảnh minh họa)

Kết luận:

1. Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử?

Tại Công văn 2578/TCT-CS ngày 23/6/2020 nêu rõ “từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC”. Hay nói cách khác, phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 (đây là ý kiến của Tổng cục Thuế).

2. Có phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 hay không?

Nội dung này Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định rõ: “….được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020”. Ngoài ra, khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC còn quy định nếu có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Hay nói cách khác, được phép sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến hết ngày 31/10/2020.

Lưu ý: Nếu có vướng mắc thì kế toán gửi công văn đến Tổng cục Thuế để được giải đáp về nội dung này.

(Theo Luật Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#