Địa điểm nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế

Theo Điểm b.2, Khoản 8, Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, có quy định về nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với CQT như sau:

– Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công từ 02 nơi trở lên thì nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo các quy định sau: 

+ Nếu cá nhân đã áp dụng giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một tổ chức nào đó, thì nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý tổ chức đó. 

+ Nếu cá nhân chuyển đổi nơi làm việc và tổ chức cuối cùng mà cá nhân đó làm việc đã áp dụng giảm trừ gia cảnh cho cá nhân đó, thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức đó.

+ Nếu cá nhân chuyển đổi nơi làm việc và tổ chức cuối cùng mà cá nhân có làm việc không áp dụng giảm trừ gia cảnh cho cá nhân đó, thì cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân đang cư trú.

+ Trường hợp cá nhân chưa áp dụng gia,r trừ gia cảnh cho bản thân tại bất kỳ tổ chức nào, thì nộp hồ sơ tại nơi cá nhân đang cư trú.

– Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoạch ký hợp đồng lao đồng dưới 03 tháng hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đã khấu trừ 10% thuế tại một hoặc nhiều nơi. thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân đang cư trú. 

– Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công tại một hoặc nhiều nơi trong năm nhưng không làm việc tại bất kỳ tổ chức nào tại thời điểm quyết toán, thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế nơi cá nhân đang cư trú.

 

Quy trình hoàn thuế mới nhất năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#