Công việc hàng ngày của kế toán thương mại

Công việc hàng ngày của kế toán thương mại

Hàng ngày kế toán đơn vị thương mại dịch vụ thực hiện công viêc liên quan đến hoạt động nghiệp vụ, giải quyết sự vụ phát sinh đảm bảo kinh doanh hiệu quả. Tùy mỗi vị trí đảm nhận sẽ có chức năng nhiệm vụ khác nhau. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thông thường bộ phận kế toán chi có 1 kế toán thì dứoi đây liệt kê chi tiết công việc hàng ngày, quý, năm cho kế toán.

1. Công việc hàng ngày

– Lập chứng từ nhập xuất, thu chi, tiền gửi, ủy nhiệm chi, tạm ứng khi có phát sinh

– Kiểm tra tính hợp lệ , hợp lý của hóa đơn đầu vào

– Xuất hóa đơn đầu khi cho khách hàng

– Theo dõi công nợ phát sinh: công nợ phải thu, phải trả, các khoản vay (nếu có)

– Làm các thủ tục BHXH, tăng giảm nhân sự, giải quyết chế độ cho nhân sự công ty

– Cân đối ngân quỹ, tồn kho, công nợ để báo cáo nhanh với lãnh đao

– Ghi chú lại các vấn đề phát sinh quan trọng đối với các chứng từ, nghiệp vụ cần giải trình với cơ quan thuế

2. Công việc hàng quý

Rà soát, đối chiếu sổ sách, chứng từ để lên cân dối số liệu báo cáo quý

– Thực hiện công tác kiểm kê, đối chiếu hàng tồn, công nợ, chi phí..

– Lập báo cáo thuế đầu vào – ra. Tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý.

– Lập BCTC hàng quý để tính lãi lỗ, cân đối chi phí

– Thuế TNDN tạm tính, thuế TNCN tạm tính

3. Công việc cuối năm

Công việc cuối năm rất bận rộn, kiểm tra đối chiếu số liệu, chứng từ, cân đối hồ sơ, sổ sách,… Sau khi hoàn chỉnh tất cả các công việc chi tiết và xác định được kết quả hoạt động kinh doanh

– In chứng từ, sổ, chi tiết, tổng hợp, báo cáo tài chính

– Sắp xếp chứng từ, đóng tập hồ sơ, phân loại

– Lưu trữ chứng tư, sổ sách

– Nộp quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tài chính

 

Phần mềm Việt Đà chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#