Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 8 – IFRS8

Nội dung Từ đoạn
Nguyên tắc nền tảng 1
Phạm vi 2
Các bộ phận hoạt động 5
Các bộ phận phải báo cáo 11
Các tiêu chuẩn tổng hợp 12
Các ngưỡng định lượng 13
Công khai 20
Thông tin chung 22
Thông tin về lãi hoặc lỗ, tài sản và công nợ 23
Đánh giá và đo lường 25
Các cân đối 28
Trình bày lại thông tin đã báo cáo trước kia 29
Công khai toàn đơn vị 31
Thông tin về sản phẩm và dịch vụ 32
Thông tin về các khu vực địa lý 33
Thông tin về các khách hàng chính 34
Ngày chuyển đổi và có hiệu lực 35
Hết hiệu lực của IAS 14 37

>>> Xem chi tiết: Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế số 8 (IFRS8)

 

Bộ dịch thuật chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế – IFRS

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#