Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 2 – IFRS2

Tháng 2 năm 2004, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (Hội đồng) đã thông qua IFRS 2 – Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu. Hội đồng sửa đổi IFRS 2 nhằm để làm rõ phạm vi vào tháng 1 năm 2008 và kết hợp các hướng dẫn thuộc hai Diễn giải liên quan (IFRIC 8 – Phạm vi của IFRS 2 và IFRIC 11 IFRS 2 – Tập đoàn và các giao dịch cổ phiếu quỹ) vào tháng 6 năm 2009.

NỘI DUNG Từ đoạn
MỤC TIÊU 1
PHẠM VI 2
GHI NHẬN 7
GIAO DỊCH THANH TOÁN TRÊN CƠ SỞ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHI TRẢ BẰNG CÔNG CỤ VỐN 10
Tông quan 10
Giao dịch của dịch vụ đã nhận 14
Giao dịch được đo lường bằng cách tham chiếu đến giá trị hợp lý của các công cụ vốn được cấp 16
Sửa đổi các điều khoản và điều kiện mà các công cụ vốn đã được cấp, bao gồm hủy bỏ và thanh toán 26
GIAO DỊCH THANH TOÁN TRÊN CƠ SỞ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHI TRẢ BẰNG TIỀN  30
Hướng dẫn của điều kiện để được trao quyền và điều kiện không được trao quyền 33A
GIAO DỊCH THANH TOÁN TRÊN CƠ SỞ CỔ PHIẾU CÓ TÍNH CHẤT THANH TOÁN RÒNG ĐỂ KHẤU TRỪ NGHĨA VỤ THUẾ
33E
THANH TOÁN TRÊN CƠ SỞ CỐ PHIẾU VỚI SỰ LỰA CHỌN THANH TOÁN THAY THẾ BẰNG TIỀN
34
Giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu với các điều khoản của thỏa thuận cung cấp cho đối tác một sự lựa chọn thanh toán
35
Giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu với các điều khoản của thỏa thuận cung cấp cho đơn vị một sự lựa chọn thanh toán
41
GIAO DỊCH THANH TOÁN TRÊN CƠ SỞ CỔ PHIẾU GIỮA CÁC CÔNG TY TRONG CÙNG TẬP ĐOÀN (SỬA ĐỔI 2009)
43A
THUYẾT MINH
44
QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP
53
NGÀY HIỆU LỰC
60
HẾT HIỆU LỰC CỦA CÁC DIỄN GIẢI
64

>> XEM CHI TIẾT CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ SỐ 2 ( IFRS2)

 

Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 1 – IFRS1

Bộ dịch thuật chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế – IFRS

Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 3 – IFRS3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#