Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 1 – IFRS1

Tháng 6 năm 2003, Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (Ủy ban) đã ban hành IFRS 1 Lần đầu áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế để thay thế cho SIC-8. Năm 2007, IAS 1 sửa đổi đã điều chỉnh bộ thuật ngữ sử dụng trong các IFRS ( bao gồm IFRS 1). 

Tháng 11 năm 2008, Ủy ban đã trình bày lại IFRS 1 đến tháng 12 năm 2010 Ủy ban yêu cầu đơn vị lần đầu áp dụng điều chỉnh hồi tố các giao dịch phát sinh trong quá khứ kể từ ngày áp dụng các IFRS. 

Kể từ khi được ban hành IFRS 1 đã được cập nhật để phù hợp với yêu cầu áp dụng lần đầu của các Chuẩn mực mới và các Chuẩn mực được cập nhật.

MỤC LỤC Từ đoạn
CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ SỐ 1 LẦN ĐẦU ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
MỤC TIÊU 1
PHẠM VI 2
GHI NHẬN VÀ ĐO LƯỜNG 6
Số dư đầu kỳ của báo cáo tình hình tài chính trình bày theo IFRS 6
Chính sách kế toán 7
Các ngoại lệ khi áp dụng hồi tố các IFRS khác 13
Các điều khoản miễn trừ từ các IFRS khác 18
TRÌNH BÀY VÀ THUYẾT MINH 20
Thông tin so sánh 21
Giải thích cho việc chuyển đổi sang áp dụng IFRS 23
NGÀY HIỆU LỰC 34
BÃI BỎ IFRS SỐ 1 (BAN HÀNH NĂM 2003) 40

>> XEM CHI TIẾT CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ SỐ 1 ( IFRS1)

 

Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế 2 – IFRS2

Bộ dịch thuật chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế – IFRS

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#