Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài: Thuế giá trị gia tăng, thuế TNDN

Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài: Thuế giá trị gia tăng, thuế TNDN
[Phần mềm Kế toán Việt Đà – VietDa Accounting]
======================================
Khi doanh nghiệp mua vé máy bay đi công tác nước ngoài trên website của hãng hàng không (tổ chức kinh doanh nước ngoài) thì khấu trừ và nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài như thế nào ?
👉 1. Về thuế giá trị gia tăng
Căn cứ Điềm C, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT/BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về Thuế GTGT quy định thuế suất thuế GTGT đối với vận tải quốc tế là 0%
👉 2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp
Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 áp dụng nghĩa vụ nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:
Tại khoản 2, Điều 13 quy định về thuế TNND
“2. Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế
Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng không) thì tỷ lệ % thuê TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 2%
👉 3. Đăng ký mã số thuế nộp thay thuế nhà thầu
Căn cứ khoản 6, ĐIều 7 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế, quy định về đăng ký mã số thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài. Bao gồm
– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;
– Bảng kê các hợp đồng nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK
👉 👉 👉 Căn cứ những quy định trên
a. Trường hợp khi mua vé máy bay thông qua website của hãng hàng không nước ngoài thông qua đại lý, văn phòng bán vé máy bay của hãng tại Việt Nam thì doanh nghiệp không phải khấu trừ, nộp thay cho hãng.
b. Trường hợp khi mua vé máy bay thông qua website của hãng hàng không nước ngoài không có đại lý, văn phòng bán vé máy bay của hãng tại Việt Nam, không thực hiện đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư 80/2021/TT-BTC hoặc không đáp ứng một trong những điều kiện nêu tại Điều 8 Thông tư 103/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài.
Chi tiết tham khảo thêm Công văn số 59940/CTHN-TTHT ngày 06/12/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#