Chi tiết về cách xây dựng thang bảng lương

Thang, bảng lương là gì? 

Thang lương và bảng lương là hai khái niệm quan trọng trong quản lý nhân sự, liên quan đến mức độ hài lòng và năng lực của người lao động.

Thang lương là cách phân loại các nhóm lương (ngạch lương) và các mức lương (bậc lương, hệ số lương) theo tiêu chí nhất định, nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch và khuyến khích người lao động phát huy năng lực. Thang lương được xây dựng dựa trên các yếu tố như: nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động, chính sách nhà nước, vị trí công việc, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, kết quả đánh giá,…

Bảng lương là văn bản thể hiện tổng số tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động trong một khoảng thời gian cụ thể, bao gồm các khoản như: tiền lương cơ bản, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm, thuế,… Bảng lương được tính toán dựa trên thang lương và các quy định của doanh nghiệp, nhà nước, hợp đồng lao động,…

Lưu ý: Thu nhập của người lao động được ghi trong bảng lương phụ thuộc vào năng suất làm việc và hiệu quả hoàn thành công việc của họ. Do đó, người lao động cần nỗ lực cải thiện kỹ năng, thái độ và trách nhiệm trong công việc để đạt được mức lương.

Các phương pháp xây dựng thang, bảng lương

Phương pháp điểm

Đây là phương pháp đánh giá vị trí công việc dựa trên các tiêu chí như: trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, độ khó,… Mỗi tiêu chí được gán một số điểm tương ứng, và tổng số điểm của mỗi vị trí công việc sẽ quyết định ngạch lương và bậc lương của nó.

Phương pháp này khá khách quan, minh bạch, dễ áp dụng, nhưng cũng có nhược điểm là khó xác định số điểm chính xác, cần nhiều thời gian và chi phí để thực hiện.

Phương pháp thị trường

Đây là phương pháp xây dựng thang lương dựa trên sự so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, cùng khu vực, cùng quy mô,… để đảm bảo cạnh tranh và hấp dẫn người lao động.

Phương pháp này có ưu điểm là phù hợp với thị trường, linh hoạt, dễ thực hiện, nhưng cũng có nhược điểm là khó kiểm soát, có thể gây chênh lệch lương giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, cần có nguồn dữ liệu đáng tin cậy để so sánh.

Phương pháp hiệu quả

Đây là phương pháp xây dựng thang lương dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả công việc của người lao động, thể hiện qua các chỉ tiêu như: doanh số, lợi nhuận, sản lượng, chất lượng,…

Ưu điểm của phương pháp này là khuyến khích người lao động nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, gắn bó lương với hiệu suất, nhưng đây cũng là phương pháp khó thiết lập các chỉ tiêu đo lường, có thể gây áp lực, cạnh tranh không lành mạnh, cần có hệ thống đánh giá công bằng và minh bạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#