Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong các trường hợp nào? 

Được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong các trường hợp nào? 

– Khấu trừ thuế TNCN là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừu số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập ( khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

– Theo khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định về chứng từ khấu trừ thuế như sau: Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 điều này, theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân đó. 

Cấp chứng từ khấu trừ trong các trường hợp cụ thể

+ Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng: có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

+ Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba 03 tháng trở lên: thì  trong một kỳ tính thuế tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ thuế. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#