Cách xử lý sai sót hóa đơn

Cách xử lý hóa đơn điện tử khi sai sót
 
[VietDa Accounting]
1- Trường hợp chỉ sai tên, địa chỉ người mua thì không phải lập lại hóa đơn.
 
2- Trường hợp sai các chỉ tiêu khác ngoài tên, địa chỉ người mua, bất kể đã chuyển hay chưa chuyển HĐ cho khách hàng, đều phải lập Mẫu 04/SS-HĐĐT gửi CQ thuế.
 
– Trường hợp chưa chuyển HĐ cho khách hàng thì lập HĐ mới, ký số rồi gửi cho người mua, hoặc gửi CQ thuế cấp mã để gửi cho người mua.
 
– Trường hợp đã chuyển HĐ cho khách hàng, 02 bên mua bán phải có văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và lập lại HĐ. Đơn vị được lựa chọn một trong hai cách: Lập lại hóa đơn mới điều chỉnh hóa đơn sai sót hoặc hóa đơn mới thay thế hóa đơn sai sót, ký số rồi gửi cho người mua, hoặc gửi CQ thuế cấp mã để gửi cho người mua.
 
3- Cách thức lập Mẫu 04/SS-HĐĐT:
 
Trên ứng dụng lập HĐĐT, chọn Mục thông báo hóa đơn sai sót \ chọn xử lý thông báo \ chọn nút thêm mới \ điền thông tin rồi gửi./.
– Trường hợp đã chuyển HĐ cho khách hàng, 02 bên mua bán phải có văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và lập lại HĐ. Đơn vị được lựa chọn một trong hai cách: Lập lại hóa đơn mới điều chỉnh hóa đơn sai sót hoặc hóa đơn mới thay thế hóa đơn sai sót, ký số rồi gửi cho người mua, hoặc gửi CQ thuế cấp mã để gửi cho người mua.
 
3- Cách thức lập Mẫu 04/SS-HĐĐT:
 
Trên ứng dụng lập HĐĐT, chọn Mục thông báo hóa đơn sai sót \ chọn xử lý thông báo \ chọn nút thêm mới \ điền thông tin rồi gửi./.
 
Nguồn Cục Thuế Bình Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#