Các tính huống xuất hàng trong đơn vị kinh doanh thương mại

Các tính huống xuất hàng trong đơn vị kinh doanh thương mại

1. Xuất hủy, thanh lý

1.1. Căn cứ pháp lý

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015

“b. Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng háo  hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Hồ sơ đối với hàng háo bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng háo hết hạn sử dụng, được tính vào hi phí được trừ như sau:

– Biên bản kiểm kê gái trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập

Biên bản kiểm do gái trị hàng háo bị hư hỏng phải xác định rõ gái trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng, chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thẻ thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhân do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có)

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có)

– Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu”

1.2. Hạch toán hàng hóa thanh lý, hủy bỏ

– Theo Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về trích lập dự phòng giảm gái hàng tồn kho

Nợ TK229 Dự phòng tổn thất tài sản

Nợ TK632 Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thấy cao hơn số đã lập dự phòng)

Nợ TK156

– Theo Khoản d Điều 36 Thông tư 133/2016/TT-BTC Dự phòng giảm gái hàng tồn kho

Nợ TK2294 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Nợ TK632 Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thấy cao hơn số đã lập dự phòng)

Nợ TK156

 

2. Xuất sử dụng nội bộ

2.1. Căn cứ pháp lý

– Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được sản xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT (Theo Khoản 2, ĐIều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014)                          

– Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vu dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất) (Theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC))

>>> Theo đó, hàng hóa dịch vụ xuất sử dụng nội bộ sẽ không tính thuế GTGT, không xuất hóa đơn GTGT. Đơn vị có quyết định sử dụng nội bộ (đối với hoạt động gián tiếp) để làm chứng từ khi thanh tra thuế.

2.2. Hạch toán hàng hóa, dịch vụ xuất dùng nội bộ

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC

Nợ TK 154, 156, 641, 642… (Tùy thuộc mục đích dùng)

Có TK156 (Giá vốn hàng hóa, chi phí sản xuất sản phẩm)

 

Việt Đà chúc các bạn thành công. Mọi vướng mắc xin vui lòng bình luận bên dưới !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#