Các phương pháp kế toán cơ bản

Kế toán là một lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ, việc nắm vững các phương pháp kế toán cơ bản là điều cần thiết đối với kế toán. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các phương pháp kế toán cơ bản.

Phương pháp chứng từ kế toán 

Phương pháp chứng từ giúp theo dõi chặt chẽ các nghiệp vụ kinh tế và sao chụp chúng trên các bản chứng từ, tạo cơ sở cho việc hạch toán kế toán và xử lý thông tin. 

Hệ thống bản chứng từ hợp pháp là căn cứ pháp lý để bảo vệ tài sản, xác minh tính hợp pháp của các mối quan hệ kinh tế – pháp lý, và là cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Phương pháp chứng từ còn là một công cụ thông tin nhanh chóng để phục vụ công tác lãnh đạo nghiệp vụ và phân tích kinh tế của doanh nghiệp. Việc theo dõi chặt chẽ các nghiệp vụ kinh tế giúp thực hiện tốt việc hạch toán kinh doanh nội bộ và khuyến khích lợi ích vật chất gắn liền với trách nhiệm vật chất. 

Chứng từ còn là cơ sở để phân loại và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế theo từng đối tượng kế toán cụ thể.

Phương pháp tính giá

Tính giá là một phương pháp quan trọng để cung cấp thông tin và kiểm tra sự hình thành và phát sinh chi phí liên quan đến các loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. 

Nói cách khác, tính giá là việc sử dụng thước đo giá trị để biểu hiện các loại tài sản khác nhau, nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý để thực hiện các phương pháp khác của kế toán. Tính giá còn liên quan đến việc xác định giá trị ghi sổ của các đối tượng kế toán.

Phương pháp tính giá có ý nghĩa quan trọng trong quản lý nói chung và kế toán nói riêng. Nó giúp đảm bảo theo dõi và tính toán được các đối tượng kế toán bằng thước đo tiền tệ, tính toán chính xác chi phí để xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh, và ghi nhận, phản ánh được các đối tượng kế toán vào chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

Phương pháp đối ứng tài khoản

Phương pháp đối ứng tài khoản là một phương pháp quan trọng để phản ánh sự biến động của tài sản, nguồn vốn và các quá trình hoạt động trong mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

Phương pháp này bao gồm hai yếu tố chính: Tài khoản kế toán và các quan hệ đối ứng tài khoản.

Phương pháp đối ứng tài khoản giúp nối liền việc lập chứng từ và khái quát tình hình kinh tế tài chính của doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo tài chính. Nó có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài sản của doanh nghiệp và là công việc không thể thiếu trước khi lập hệ thống báo cáo tài chính.

Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán thể hiện mối quan hệ trực tiếp giữa người sử dụng thông tin kế toán và hệ thống kế toán của doanh nghiệp. 

Trong khi các phương pháp chứng từ, tài khoản, tính giá chủ yếu thể hiện tính kỹ thuật của kế toán, thì phương pháp tổng hợp – cân đối thể hiện đầy đủ các yêu cầu của người sử dụng thông tin đối với kế toán.

Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán cung cấp thông tin tổng hợp về tài sản, nguồn vốn tại từng thời điểm và quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong mỗi thời kỳ. 

Thông tin trên các báo cáo tài chính của phương pháp này là căn cứ chủ yếu để phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng sinh lời của vốn, khả năng thanh toán của doanh nghiệp, và làm cơ sở ra các quyết định kinh doanh cho nhiều đối tượng khác nhau cả trong và ngoài doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung
#
#
#
Đóng góp ý kiến
0914 833 097
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#