Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn hồ sơ giải quyết hưởng BHXH cho F0

Cvan 238 BYT Huong BHXH khi dieu tri Covid

[VietDa Accounting] – Ngày 14/01/2022, Bộ Y tế đã có Công văn 238/BYT-KCB về hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19.

Theo đó, Bộ Y tế nhận được phản ảnh của BHXH Việt Nam về việc một số cơ sở y tế đã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và giấy tờ khác để làm căn cứ hưởng BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19 không đúng quy định. Ngoài ra, Bộ này cũng nhận được kiến nghị xem xét công nhận “giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của chính quyền địa phương” cấp có giá trị để làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ BHXH.

Chi tiết Công văn xem tại file đính kèm tại đây

#Phanmemketoan

#VietDaAccounting

#Phanmemketoandesudung

#Phanmemketoanlamnhieudonvi

#SMEs

#Chuyendoiso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!
#
#
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#