Bảng báo giá phần mềm Kế Toán Doanh Nghiệp

ke-toan-doanh-nghiẹp

Việt Đà trân trọng gửi bảng báo giá chi tiết PM kế toán phiên bản TM-DV

Nội dung báo giá chi tiết từng gói như sau:

STT Phiên bản Đơn giá Chức năng
1 VietDa Demo Miễn phí – Bao gồm 13 Phân hệ: Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Công nợ, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Thuế, Quản lý hóa đơn, Hóa đơn điện tử, Tổng hợp, Hệ Thống.– Đối tượng áp dụng: DN mới thành lập, ít chứng từ phát sinh, DN khởi nghiệp. Chứng từ phát sinh hàng tháng 100 chứng từ– Hạn chế chức năng phần mềm: Chỉ áp dụng cho một MST của đơn vị đăng ký. Giới hạn 300 chứng từ/năm.
2 VietDa Standard 2.950.000 – Bao gồm 13 phân hệ: Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Công nợ, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Thuế, Quản lý hóa đơn, Hóa đơn điện tử, Tổng hợp, Hệ Thống.– Không giới hạn số lượng đơn vị sử dụng– Đối tượng áp dụng: DN có quy mô < 20 nhân sự, chứng từ phát sinh 200 ctu/tháng– Hạn chế chức năng phần mềm: Giới hạn 1.500 chứng từ/MST.
3 VietDa Professional 5.450.000 – Bao gồm 15 Phân hệ: Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Công nợ, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Hợp đồng, Thuế, Quản lý hóa đơn, Hóa đơn điện tử, Tổng hợp, Hệ Thống.– Không giới hạn số lượng đơn vị sử dụng– Không giới hạn số lượng chứng từ phát sinh– Đối tượng áp dụng: DN có quy mô < 50 người
4 VietDa Enterprise Call – Bao gồm 18 Phân hệ: Tiền mặt, Tiền gửi, Mua hàng, Bán hàng, Lập báo giá, Lập đơn hàng, Kho, Công nợ, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Thuế, Quản lý hóa đơn, Hóa đơn điện tử, Tổng hợp, Hệ Thống.– Không giới hạn số lượng đơn vị sử dụng– Đối tượng áp dụng: DN vừa hoặc DN lớn có chi nhánh, cửa hàng. Số lương chứng từ phát sinh hàng tháng lớn– Đầy đủ chức năng

Việt Đà chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm và ủng hộ !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!
#
#
#
Kinh doanh - 0814 88 64 88
CSKH - 0944 81 83 84
#