search

Kế toán xây lắp

PDFEmail
Phần mềm kế toán xây lắp VIETDA ACCOUNTING CONSTRUCTION tích hợp đầy đủ các phân hệ, quản lý toàn diện và thống nhất. Với tính năng vượt trội, VIETDA luôn mang lại Giải pháp tối ưu cho cộng đồng doanh nghiệp
Rating: Not Rated Yet
Chi tiết sản phẩm

VIETDA ACCOUNTING CONSTRUCTION .NET

A. TẢI VỀ (DOWNLOAD):

- Tải Bộ cài đặt Kế toán xây lắp, giải nén rồi thực thi file Setup.exe để cài đặt (Xem hướng dẫn cài đặt kèm theo trong file tải về, chạy trên tất cả các Hệ điều hành Windows XP, Vista, Win7,8,10,12...)

- Sau khi cài đặt xong, tải File cập nhật Kế toán xây lắp rồi giải nén vào thư mục chương trình (được tạo ra sau khi cài đặt) để nâng cấp lên phiên bản mới nhất (Xem trong file hướng dẫn cài đặt)

STT Tập tin tải về
1 iconBộ cài đặt Kế toán xây lắp
2 iconFile cập nhật Kế toán xây lắp

 

B. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN XÂY LẮP:

I. Khái quát chung:
- Tuân thủ các Quy định mới nhất liên quan đến chế độ hạch toán và báo cáo kế toán do Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế quy định.
- Hình thức kế toán: Nhật ký chung và Chứng từ ghi sổ.
- Phương pháp tính giá hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước, Nhập sau xuất trước, Đơn giá đích danh, Bình quân thời điểm, Bình quân cuối tháng.
- Phương pháp kế toán hàng hóa: Kê khai thường xuyên.
- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Khấu hao đường thẳng, Khấu hao nhanh theo số dư giảm dần.
- Hệ điều hành: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (32 bit & 64bit)
- Font sử dụng trong chương trình: Unicode
- Sản phẩm được xây dựng bằng ngôn ngữ C#, trên nền tảng công nghệ .NET mới nhất của Microsoft.
- Đa dữ liệu: Cho phép làm việc trên nhiều dữ liệu khác nhau.
- Đa ngôn ngữ: Cho phép bạn tự khai báo ngôn ngữ muốn xem dữ liệu báo cáo.

II. Tính năng vượt trội của VietDa Accounting Construction:
VIETDA ACCOUNTING CONSTRUCTION .NET tích hợp đầy đủ các phân hệ, quản lý toàn diện và thống nhất. Với tính năng vượt trội, VIETDA luôn mang lại Giải pháp tối ưu cho cộng đồng doanh nghiệp.
Cập nhật đầy đủ chế độ kế toán, tài chính mới nhất phù hợp với các loại hình doanh nghiệp:
 

   + Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế dộ kế toán dành cho doanh nghiệp lớn

   + Thông tư 133/2016/TT- BTC ban hành ngày 26/08/2016 hướng dẫn chế dộ kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

   + Thông tư 132/2019/TT- BTC ban hành ngày 15/02/2019 hướng dẫn chế dộ kế toán dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ

   + Thông tư 24/2017/TT- BTC ban hành ngày 28/03/2017 hướng dẫn chế dộ kế toán dành cho hợp tác xã

   + Thông tư 107/TT- BTC/2017 ban hành ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế dộ kế toán dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp


• Thông tư 103/2005/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện của phần mềm kế toán.

Lợi ích khi sử dụng phần mềm kế toán VietDa Accounting Construction

- VietDa Accounting Construction đáp ứng đồng thời vừa kinh doanh thương mại vừa phục vụ hoạt động xây lắp.
- Quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra. Kết xuất số liệu sang phần mềm hỗ trợ thuế HTKK.
- Số liệu được truy xuất ngược từ tổng hợp sang chi tiết và ngược lại rất thuận tiện khi kiểm tra, đối chiếu.
- Quản lý dòng tiền, hàng hóa, doanh số từng nhân viên, hàng khuyến mãi toàn diện.
- Tập hợp chi phí phát sinh chi tiết/tổng hợp theo từng công trình.
- Phân bổ tự động chi phí chung cho từng công trình
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo từng công trình, hạng mục công trình.
- Báo cáo linh hoạt, truy xuất số liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau: Doanh thu theo khách hàng, Doanh thu theo mặt hàng của từng khách hàng, Công nợ NVQL/ NV giao hàng, công trình...
- Đội ngũ tư vấn viên, chuyên viên triển khai nhiệt tình, giàu kinh nghiệm.
- Chính sách bảo hành vượt trội.
- Giao diện làm việc thân thiện, gần gũi, thao tác đơn giản.


III. Nội dung chi tiết phân hệ:
1. Kế toán hàng hóa:
Theo dõi nhập xuất tồn kho hàng hóa, cung ứng dịch vụ, báo cáo hàng hóa, báo cáo doanh thu trong kỳ.
                 Chứng từ mua hàng                                 Chứng từ mua dịch vụ
                 Chứng từ bán hàng                                  Chứng từ cung ứng dịch vụ
                 Chứng từ nhập xuất không qua kho            Chứng từ hàng bán trả lại
                 Chứng từ nhập xuất nội bộ                        Kiểm kê hàng tồn kho
                 Báo cáo doanh thu                                   Báo cáo hàng hóa
- Theo dõi quá trình nhập xuất của hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu được sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp: Chuyển kho, sử dụng nội bộ, dùng cho sản xuất, phiếu nhập xuất khác không tạo ra doanh thu.
- Cho phép nhập liệu NVL, máy thi công, nhân công cho từng công trình.
- Quản lý, theo dõi phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại và phiếu xuất trả hàng nhà cung cấp.
- Lập chứng từ hóa đơn cho loại hình dịch vụ: Dịch vụ mua vào hay cung ứng dịch vụ cho khách hàng như: dịch vụ tư vấn thiết kế, xây lắp công trình, dịch vụ vận chuyển...
- Cập nhật thời hạn công nợ cho từng khách hàng.
- Tìm kiếm chứng từ theo nhiều tiêu chí: ngày khởi tạo chứng từ, ngày hóa đơn, đối tượng pháp nhân, tài khoản nợ, tài khoản có, số hóa đơn. Tạo lập bảng kê theo nhu cầu quản lý.
- Báo cáo hàng hóa:
    + Theo dõi thẻ kho chi tiết của từng vật tư, hàng hóa trong kỳ báo cáo.
    + Theo dõi sổ chi tiết vật liệu, công cụ, hàng hóa từng công trình.
    + Quản lý tình hình nhập xuất tồn của từng loại hàng hóa.
    + Báo cáo tổng hợp hàng hóa vật tư theo từng kho, nhóm hàng, ngành hàng, công trình
- Báo cáo doanh thu:
    + Lập sổ chi tiết bán hàng cho từng mặt hàng, chủng loại, công trình, vụ việc,…
    + Báo cáo tổng hợp doanh thu theo nhiều tiêu thức khác nhau trong kỳ: Tổng hợp doanh thu theo mặt hàng, Doanh thu theo mặt hàng khách hàng, Doanh thu lãi/lỗ theo mặt hàng/vụ việc, Doanh thu lũy kế theo mặt hàng, Tổng hợp doanh thu theo khách hàng, Doanh thu lũy kế theo khách hàng.

2. Hóa đơn điện tử
VietDa Accounting Construction tích hợp với tất cả các nhà cung cấp hóa đơn điện tử: Viettel, M-invoice, BKAV...

3. Kế toán vốn bằng tiền
Phân hệ này cho phép quản lý toàn bộ số liệu liên quan đến thu chi tiền mặt, tiền gửi. Theo dõi dòng ngân quỹ (tiền mặt, tiền gửi) tức thời giúp lãnh đạo xác định chính xác tồn quỹ cuối ngày hoặc công nợ của khách hàng, nhà cung ứng mà không cần phải qua các thao tác tính toán, kết chuyển dữ liệu.
              Chứng từ thu tiền mặt                 Chứng từ chi tiền mặt
              Chứng từ thu tiền gửi                  Chứng từ chi tiền gửi
              Sổ quỹ tiền mặt                          Sổ chi tiết tiền mặt
  &

Sản phẩm liên quan

Reviews

There are yet no reviews for this product.

Hỗ trợ

Video

VỊ TRÍ