search

Kế toán Xây lắp

PDFEmail
Phần mềm kế toán xây lắp VIETDA ACCOUNTING CONSTRUCTION .NET tích hợp đầy đủ các phân hệ, quản lý toàn diện và thống nhất. Với tính năng vượt trội, VIETDA luôn mang lại Giải pháp tối ưu cho cộng đồng doanh nghiệp
Rating: Not Rated Yet
Chi tiết sản phẩm

VIETDA ACCOUNTING CONSTRUCTION .NET

A. TẢI VỀ (DOWNLOAD):

1. Bộ cài đặt: Tải tất cả các file lưu vào cùng thư mục, giải nén (Extract Here) rồi thực thi file Setup.exe để cài đặt.

Chạy trên tất cả các Hệ điều hành Windows XP, Vista, Win7,8,10,12... (32 Bit và 64 Bit)

STT Tập tin tải về
1 icon.NET Framework và Crystal Report
2 iconFile cài đặt KTXL

 

2. Bản cập nhật mới nhất: Lưu vào thư mục chương trình (được tạo ra sau khi cài đặt) rồi giải nén (Extract Here).

STT Tập tin tải về
1 iconFile cập nhật KTXL

 

3. File hướng dẫn sử dụng phần mềm:

 icon Hướng dẫn cài đặt phần mềm VIỆT ĐÀ

 icon Tạo thư mục VIETDA khi cài đặt và sao lưu dự phòng

 icon Hướng dẫn kích hoạt .NET trên win8,10

 icon Hướng dẫn sử dụng phần mềm KTXL

B. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN XÂY LẮP:

I. Khái quát chung:
- Tuân thủ các Quy định mới nhất liên quan đến chế độ hạch toán và báo cáo kế toán do Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế quy định.
- Hình thức kế toán: Nhật ký chung và Chứng từ ghi sổ.
- Phương pháp tính giá hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước, Nhập sau xuất trước, Đơn giá đích danh, Bình quân thời điểm, Bình quân cuối tháng.
- Phương pháp kế toán hàng hóa: Kê khai thường xuyên.
- Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Khấu hao đường thẳng, Khấu hao nhanh theo số dư giảm dần.
- Hệ điều hành: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (32 bit & 64bit)
- Font sử dụng trong chương trình: Unicode
- Sản phẩm được xây dựng bằng ngôn ngữ C#, trên nền tảng công nghệ .NET mới nhất của Microsoft.
- Đa dữ liệu: Cho phép làm việc trên nhiều dữ liệu khác nhau.
- Đa ngôn ngữ: Cho phép bạn tự khai báo ngôn ngữ muốn xem dữ liệu báo cáo.

II. Tính năng vượt trội của VietSoft Accounting Construction .Net:
VIETDA ACCOUNTING CONSTRUCTION .NET tích hợp đầy đủ các phân hệ, quản lý toàn diện và thống nhất. Với tính năng vượt trội, VIETDA luôn mang lại Giải pháp tối ưu cho cộng đồng doanh nghiệp.
Cập nhật đầy đủ chế độ kế toán, tài chính mới nhất:
• Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008, Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ
• Thông tư 138/2011/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2012 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế dộ kế toán DNNVV ban hành kèm theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính
• Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2100 của Bộ Tài chính và Truy xuất dữ liệu báo cáo thuế sang HTKK.
• Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.
• Thông tư 84/2008/TT-BTC, 129/2008/TT-BTC và 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN, Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN.
• Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp và Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
• Thông tư 103/2005/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện của phần mềm kế toán.

Lợi ích khi sử dụng phần mềm kế toán VietSoft Accounting Construction .Net

- VietSoft Accounting Construction .Net đáp ứng đồng thời vừa kinh doanh thương mại vừa phục vụ hoạt động xây lắp.
- Quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra. Kết xuất số liệu sang phần mềm hỗ trợ thuế HTKK.
- Số liệu được truy xuất ngược từ tổng hợp sang chi tiết và ngược lại rất thuận tiện khi kiểm tra, đối chiếu.
- Quản lý dòng tiền, hàng hóa, doanh số từng nhân viên, hàng khuyến mãi toàn diện.
- Tập hợp chi phí phát sinh chi tiết/tổng hợp theo từng công trình.
- Phân bổ tự động chi phí chung cho từng công trình
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo từng công trình, hạng mục công trình.
- Báo cáo linh hoạt, truy xuất số liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau: Doanh thu theo khách hàng, Doanh thu theo mặt hàng của từng khách hàng, Công nợ NVQL/ NV giao hàng, công trình...
- Đội ngũ tư vấn viên, chuyên viên triển khai nhiệt tình, giàu kinh nghiệm.
- Chính sách bảo hành vượt trội.
- Giao diện làm việc thân thiện, gần gũi, thao tác đơn giản.


III. Nội dung chi tiết phân hệ:
1. Kế toán hàng hóa:
Theo dõi nhập xuất tồn kho hàng hóa, cung ứng dịch vụ, báo cáo hàng hóa, báo cáo doanh thu trong kỳ.
                 Chứng từ mua hàng                                 Chứng từ mua dịch vụ
                 Chứng từ bán hàng                                  Chứng từ cung ứng dịch vụ
                 Chứng từ nhập xuất không qua kho            Chứng từ hàng bán trả lại
                 Chứng từ nhập xuất nội bộ                        Kiểm kê hàng tồn kho
                 Báo cáo doanh thu                                   Báo cáo hàng hóa
- Theo dõi quá trình nhập xuất của hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu được sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp: Chuyển kho, sử dụng nội bộ, dùng cho sản xuất, phiếu nhập xuất khác không tạo ra doanh thu.
- Cho phép nhập liệu NVL, máy thi công, nhân công cho từng công trình.
- Quản lý, theo dõi phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại và phiếu xuất trả hàng nhà cung cấp.
- Lập chứng từ hóa đơn cho loại hình dịch vụ: Dịch vụ mua vào hay cung ứng dịch vụ cho khách hàng như: dịch vụ tư vấn thiết kế, xây lắp công trình, dịch vụ vận chuyển...
- Cập nhật thời hạn công nợ cho từng khách hàng.
- Tìm kiếm chứng từ theo nhiều tiêu chí: ngày khởi tạo chứng từ, ngày hóa đơn, đối tượng pháp nhân, tài khoản nợ, tài khoản có, số hóa đơn. Tạo lập bảng kê theo nhu cầu quản lý.
- Báo cáo hàng hóa:
    + Theo dõi thẻ kho chi tiết của từng vật tư, hàng hóa trong kỳ báo cáo.
    + Theo dõi sổ chi tiết vật liệu, công cụ, hàng hóa từng công trình.
    + Quản lý tình hình nhập xuất tồn của từng loại hàng hóa.
    + Báo cáo tổng hợp hàng hóa vật tư theo từng kho, nhóm hàng, ngành hàng, công trình
- Báo cáo doanh thu:
    + Lập sổ chi tiết bán hàng cho từng mặt hàng, chủng loại, công trình, vụ việc,…
    + Báo cáo tổng hợp doanh thu theo nhiều tiêu thức khác nhau trong kỳ: Tổng hợp doanh thu theo mặt hàng, Doanh thu theo mặt hàng khách hàng, Doanh thu lãi/lỗ theo mặt hàng/vụ việc, Doanh thu lũy kế theo mặt hàng, Tổng hợp doanh thu theo khách hàng, Doanh thu lũy kế theo khách hàng.

2. Tự tạo & In hóa đơn
- Khởi tạo số hóa đơn, mẫu hóa đơn, thông tin doanh nghiệp in gắn kèm trên hóa đơn.
- Quản lý hóa đơn: đã lập, chưa lập, đã in, in bản sao, hủy ...
- Phân quyền người có trách nhiệm in hóa đơn, quản lý chặt chẽ các thông tin người khởi tạo ban đầu, lần sửa cuối cùng ngày giờ điều chỉnh, có mã vạch chống giả, kiểm tra hóa đơn giả.
- Tự động truy xuất thông tin hóa đơn vào phiếu xuất kho và ngược lại khi lập hóa đơn.
- Cho phép in theo nhiều mẫu hóa đơn, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ... mang đặc thù riêng của từng doanh nghiệp.
- Cho phép gộp nhiều phiếu xuất khác nhau in trên một hóa đơn, in theo từng mặt hàng, nhóm, tổng các mặt hàng và in kèm bảng kê, in theo đơn vị tính chuẩn hoặc đơn vị tính quy đổi...
- Cho phép chọn nhiều chế độ như: Xem trước khi in, In thử, In chính thức...
- Kết xuất qua chương trình HTKK, tích hợp và chuyển số liệu vào phần mềm kế toán VietSoft Accounting.

3. Kế toán vốn bằng tiền
Phân hệ này cho phép quản lý toàn bộ số liệu liên quan đến thu chi tiền mặt, tiền gửi. Theo dõi dòng ngân quỹ (tiền mặt, tiền gửi) tức thời giúp lãnh đạo xác định chính xác tồn quỹ cuối ngày hoặc công nợ của khách hàng, nhà cung ứng mà không cần phải qua các thao tác tính toán, kết chuyển dữ liệu.
              Chứng từ thu tiền mặt                 Chứng từ chi tiền mặt
              Chứng từ thu tiền gửi                  Chứng từ chi tiền gửi
              Sổ quỹ tiền mặt                          Sổ chi tiết tiền mặt
  &

Sản phẩm liên quan

Reviews

There are yet no reviews for this product.

HỖ TRỢ

VIDEOS CLIP

VỊ TRÍ