search

Kế toán HCSN

PDFEmail
Phần Mềm Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp VietDa Administration được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net của Microsoft đáp ứng nhu cầu cho các đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động có thu theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư, Nghị định của Tổng Cục Thuế… dành cho đối tượng này
Rating: Not Rated Yet
Chi tiết sản phẩm

KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

VIETDA ADMINISTRATION

A. Tải về (download)

- Tải Bộ cài đặt Kế toán HCSN, giải nén rồi thực thi file Setup.exe để cài đặt (Xem hướng dẫn cài đặt kèm theo trong file tải về, chạy trên tất cả các Hệ điều hành Windows XP, Vista, Win7,8,10,12...)

 - Sau khi cài đặt xong, tải File cập nhật Kế toán HCSN rồi giải nén vào thư mục chương trình (được tạo ra sau khi cài đặt) để nâng cấp lên phiên bản mới nhất (Xem trong file hướng dẫn cài đặt)

STT Tập tin tải về
1 iconBộ cài đặt Kê toán HCSN
2 iconFile cập nhật Kế toán HCSN

 

 B. Giới thiệu

I. Đặc điểm nổi bật của VietDa Administration
- Phần mềm dễ sử dụng nhất.
- Quản lý các khoản chi theo danh mục tiểu mục quy định của Bộ Tài chính
- Theo dõi các khoản chi phí, nguồn thu theo từng công trình, hạng mục công trình…
- Đáp ứng nhu cầu số liệu đa ngành nghề. Xem lãi/ lỗ theo từng ngành nghề, công trình…
- Hội nhập số liệu vào phần mềm từ file Ms.Excel, Access, SQL
- Luôn cập nhật Quyết định, Thông tư mới nhất của Bộ tài chính. Tổng Cục Thuế…
- Lập phiếu thu chi tự động từ phiếu nhập xuất hàng hóa.
- Định khoản tự động các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
- Truy xuất ngược số liệu từ báo cáo tổng hợp về chứng từ phát sinh.

II. Chức năng phân hệ chi tiết
1 Phân hệ Nhập xuất

- Theo dõi quá trình nhập xuất của hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu được sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp: Chuyển kho, sử dụng nội bộ, dùng cho sản xuất, phiếu nhập xuất khác không tạo ra doanh thu.
- Quản lý, theo dõi phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại và phiếu xuất trả hàng nhà cung cấp.
- Lập chứng từ hóa đơn cho loại hình dịch vụ: Dịch vụ mua vào hay cung ứng dịch vụ cho khách hàng như: dịch vụ tư vấn thiết kế, xây lắp công trình, dịch vụ vận chuyển...
- Cập nhật thời hạn công nợ cho từng khách hàng.
- Tìm kiếm chứng từ theo nhiều tiêu chí: ngày khởi tạo chứng từ, ngày hóa đơn, đối tượng pháp nhân, tài khoản nợ, tài khoản có, số hóa đơn. Tạo lập bảng kê theo nhu cầu quản lý.
- Báo cáo hàng hóa:
   + Theo dõi thẻ kho chi tiết của từng VT - HH trong kỳ báo cáo.
   + Theo dõi sổ chi tiết vật liệu, công cụ, hàng hóa tại thời điểm.
   + Quản lý tình hình nhập xuất tồn của từng loại hàng hóa.
   + Báo cáo tổng hợp VT-HH theo từng kho, nhóm hàng…
- Báo cáo doanh thu:
   + Lập sổ chi tiết bán hàng cho từng mặt hàng, công trình…
   + Báo cáo tổng hợp doanh thu theo nhiều tiêu thức khác nhau trong kỳ: Tổng hợp doanh thu theo mặt hàng, Doanh thu theo mặt hàng khách hàng, Doanh thu lãi/lỗ theo mặt hàng/vụ việc, Doanh thu lũy kế theo mặt hàng, Tổng hợp doanh thu theo khách hàng, Doanh thu lũy kế theo khách hàng.

2. Phân hệ Thu chi

Phân hệ này cho phép quản lý toàn bộ số liệu liên quan đến thu chi tiền mặt, tiền gửi. Theo dõi dòng ngân quỹ (tiền mặt, tiền gửi) tức thời giúp lãnh đạo xác định chính xác tồn quỹ cuối ngày.
- Lập các phiếu thu, chi tiền mặt; tiền gửi; chứng từ hoàn ứng.
- Theo dõi thu chi, số dư tức thời của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Bảng kê các chứng từ thu chi trong ngày.
- Quản lý các hoạt động thu, chi theo từng đối tượng khách hàng, nhà cung cấp đến từng hóa đơn hay hợp đồng.
- Sổ chi tiết, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi.

3. Phân hệ Công nợ

Tập hợp tất cả các phát sinh công nợ mua hàng, bán hàng, công nợ nội bộ từ các phân hệ nhập xuất, thu chi, tổng hợp để lên báo cáo chi tiết công nợ, bảng tổng hợp công nợ tương ứng.
- Theo dõi các khoản công nợ phát sinh thường xuyên trong doanh nghiệp: Công nợ phải thu, công nợ phải trả, Thanh toán hoàn ứng của nhân viên, các khoản công nợ khác cho từng đối tượng pháp nhân, từng chứng từ phát sinh công nợ.
- Báo cáo chi tiết/tổng hợp công nợ theo từng hóa đơn hay hợp đồng.
- Lập biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, NVBH, NVQL.
- Kiểm soát công nợ quá hạn thanh toán hay vượt hạn mức tín dụng cho phép đối với từng khách hàng, từng nhà cung cấp cụ thể.

4. Phân hệ TSCĐ

Cho phép theo dõi hồ sơ TSCĐ, CCDC, tình hình khấu hao, phân bổ trong kỳ. Chương trình sẽ tự động thực hiện khấu hao, phân bổ theo công thức đã được khai báo.
- Lập hồ sơ theo dõi TSCĐ, CCDC tại phòng ban, công trình …
- Khai báo phương pháp tính khấu hao TSCĐ, bút toán phân bổ CCDC cho từng loại.
- Theo dõi nguyên giá, mức khấu hao, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của từng tài sản, CCDC, chi phí trả trước.
- Tự động trích khấu hao/ phân bổ định kỳ vào từng bộ phận.
- Lập và in thẻ TSCĐ, CCDC.
- Báo cáo chi tiết/tổng hợp tình hình tăng, giảm, khấu hao TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước.

5. Phân hệ Tổng hợp

Cho phép cập nhật các chứng từ tổng hợp cuối kỳ như bút toán kết chuyển, bút toán điều chỉnh phân bổ số liệu. Đồng thời, in báo cáo cuối kỳ.
- Tạo lập chứng từ kế toán khác ngoài chứng từ thu chi, nhập xuất.
- Cập nhật chứng từ phát sinh tài khoản ngoài bảng.
- Tập hợp các bút toán từ các phân hệ khác. Tạo bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ.
- Khóa, mở dữ liệu theo thời gian. Lập sổ chi tiết tài khoản, sổ chi phí SXKD.
- Tập hợp chứng từ phát sinh theo vụ việc, hợp đồng, khoản mục…
- Lập báo cáo tổng hợp chi phí phát sinh từng công trình.
- Hình thức CTGS, hình thức nhật ký chung
- In bảng kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra theo quy định của phần mềm HTKK.
- Lập và in BCTC theo quy định của Bộ tài chính.

6. Phân hệ Hệ thống

- Tạo dữ liệu làm việc, khai báo các tham số chung, tùy chọn sử dụng theo nhu cầu.
- Khai báo bộ danh mục sử dụng thống nhất cho toàn chương trình.
- Khai báo người sử dụng, phân quyền chi tiết đến từng chức năng tùy thuộc vào công việc được giao: xem, thêm, sửa và xóa dữ liệu…
- Hội nhập dữ liệu vào phần mềm từ file excel, Access, SQL.
- Làm tròn số tiền lẻ
- Cập nhật số dư ban đầu.
- Tạo dữ liệu và năm làm việc mới.

Sản phẩm liên quan

Reviews

There are yet no reviews for this product.

Hỗ trợ

Video

VỊ TRÍ