search

Việt Đà ERP

PDFEmail
Phần mềm VietDa ERP dành cho doanh nghiệp lớn, được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net của Microsoft, cho phép sử dụng một hệ thống các ứng dụng tích hợp để quản lý doanh nghiệp và tự động hóa nhiều chức năng văn phòng liên quan đến công nghệ, dịch vụ và nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp lớn trong tất cả các lĩnh vực.
Rating: Not Rated Yet
Chi tiết sản phẩm

VIETDA ERP

A. Tải về (Download)

1. Bộ cài đặt phần mềm Việt Đà:

- Tải Bộ cài đặt Việt Đà ERP, giải nén rồi thực thi file Setup.exe để cài đặt (Xem hướng dẫn cài đặt kèm theo trong file tải về, chạy trên tất cả các Hệ điều hành Windows XP, Vista, Win7,8,10,12...)

 - Sau khi cài đặt xong, tải File cập nhật Việt Đà ERP rồi giải nén vào thư mục chương trình (được tạo ra sau khi cài đặt) để nâng cấp lên phiên bản mới nhất (Xem trong file hướng dẫn cài đặt)

STT Tập tin tải về
1 iconBộ cài đặt Việt Đà ERP
2 iconFile cập nhật Việt Đà ERP

 

2. File cài đặt SQL Server: Dành cho máy chủ chứa dữ liệu (Server)

STT Tập tin tải về
1 iconFile cài đặt SQL Server 2008 (Enterprise R2 Express) 
2 iconFile cài đặt .NET Framwork 3.5
3 iconHướng dẫn cài đặt SQL Server 2008

Hướng dẫn tải file cài đặt SQL Server 2008:

- Trang đầu tiên hiển thị chọn lựa ngôn ngữ (mặc định là English) --> nhấn nút Continue.

 - Đánh dấu vào ô: "No, I do not want to register. Take me to the download" (không cần đăng ký thành viên) --> nhấn Next.

 - Đánh dấu vào file x64 hoặc x32 để tải file tương ứng với Windows 64 hoặc 32 bit --> nhấn Next.

 - Chờ file tải về máy, xong thực thi để cài đặt SQL Server 2008 Express.

 

B. Giới thiệu

           Phần mềm VietDa ERP dành cho doanh nghiệp lớn, được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net của Microsoft, cho phép sử dụng một hệ thống các ứng dụng tích hợp để quản lý doanh nghiệp và tự động hóa nhiều chức năng văn phòng liên quan đến công nghệ, dịch vụ và nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp lớn trong tất cả các lĩnh vực.

  1. Đặc điểm nổi bật của VietDa ERP

- Phần mềm dễ sử dụng nhất.

- Phiếu nhập xuất, phiếu thu chi, giấy giao nhận hàng, biên bản thanh lý… in theo mẫu đặc thù có logo để tạo giá trị thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường.

- Đáp ứng nhu cầu số liệu đa ngành nghề. Xem lãi/ lỗ theo từng ngành nghề, công trình…

- Hội nhập số liệu vào phần mềm từ file Ms.Excel, Access, SQL

- Luôn cập nhật Quyết định, Thông tư mới nhất của Bộ tài chính. Tổng Cục Thuế…

- Lập phiếu thu chi tự động từ phiếu nhập xuất hàng hóa.

- Định khoản tự động các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

- Truy xuất ngược số liệu từ báo cáo tổng hợp về chứng từ phát sinh.

- Theo dõi doanh số, công nợ của từng nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng theo từng tuyến đường, khu vực được giao.

- Quản lý số liệu nội bộ theo đặc thù từng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

I. Chức năng phân hệ chi tiết

1. Phân hệ Nhập xuất

- Theo dõi quá trình nhập xuất của hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu được sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp: Chuyển kho, sử dụng nội bộ, dùng cho sản xuất, phiếu nhập xuất khác không tạo ra doanh thu.

- Quản lý, theo dõi phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại và phiếu xuất trả hàng nhà cung cấp.

- Lập chứng từ hóa đơn cho loại hình dịch vụ: Dịch vụ mua vào hay cung ứng dịch vụ cho khách hàng như: dịch vụ tư vấn thiết kế, xây lắp công trình, dịch vụ vận chuyển...

- Cập nhật thời hạn công nợ cho từng khách hàng.

- Tìm kiếm chứng từ theo nhiều tiêu chí: ngày khởi tạo chứng từ, ngày hóa đơn, đối tượng pháp nhân, tài khoản nợ, tài khoản có, số hóa đơn. Tạo lập bảng kê theo nhu cầu quản lý.

- Báo cáo hàng hóa:

   •  Theo dõi thẻ kho chi tiết của từng VT - HH trong kỳ báo cáo.

   •  Theo dõi sổ chi tiết vật liệu, công cụ, hàng hóa tại thời điểm.

   •  Quản lý tình hình nhập xuất tồn của từng loại hàng hóa.

   •  Báo cáo tổng hợp VT-HH theo từng kho, nhóm hàng…

- Báo   cáo doanh thu:

   •  Lập sổ chi tiết bán hàng cho từng mặt hàng, công trình…

   •  Báo cáo tổng hợp doanh thu theo nhiều tiêu thức khác nhau trong kỳ: Tổng hợp doanh thu theo mặt hàng, Doanh thu theo mặt hàng khách hàng, Doanh thu lãi/lỗ theo mặt hàng/vụ việc, Doanh thu lũy kế theo mặt hàng, Tổng hợp doanh thu theo khách hàng, Doanh thu lũy kế theo khách hàng.  

 2. Phân hệ Thu chi  

Phân hệ này cho phép quản lý toàn bộ số liệu liên quan đến thu chi tiền mặt, tiền gửi. Theo dõi dòng ngân quỹ (tiền mặt, tiền gửi) tức thời giúp lãnh đạo xác định chính xác tồn quỹ cuối ngày.

- Lập các phiếu thu, chi tiền mặt; tiền gửi; chứng từ hoàn ứng.

- Theo dõi thu chi, số dư tức thời của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

- Bảng kê các chứng từ thu chi trong ngày.

- Quản lý các hoạt động thu, chi theo từng đối tượng khách hàng, nhà cung cấp đến từng hóa đơn hay hợp đồng.

- Sổ chi tiết, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi.  

 3. Phân hệ Công nợ

Tập hợp tất cả các phát sinh công nợ mua hàng, bán hàng, công nợ nội bộ từ các phân hệ nhập xuất, thu chi, tổng hợp để lên báo cáo chi tiết công nợ, bảng tổng hợp công nợ tương ứng.

- Theo dõi các khoản công nợ phát sinh thường xuyên trong doanh nghiệp: Công nợ phải thu, công nợ phải trả, Thanh toán hoàn ứng của nhân viên, các khoản công nợ khác cho từng đối tượng pháp nhân, từng chứng từ phát sinh công nợ.

- Báo cáo chi tiết/tổng hợp công nợ theo từng hóa đơn hay hợp đồng.

- Lập biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, NVBH, NVQL.

- Kiểm soát công nợ quá hạn thanh toán hay vượt hạn mức tín dụng cho phép đối với từng khách hàng, từng nhà cung cấp

Sản phẩm liên quan

Reviews

There are yet no reviews for this product.

Hỗ trợ

Video

VỊ TRÍ