search

Bệnh viện Điện tử

Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể được phân thành nhiều phân hệ, mỗi phân hệ thực hiện chức năng riêng nhưng chúng liên kết thống nhất với nhau về mặt dữ liệu. Đó là tất cả những thông tin liên quan đến bệnh nhân, quá trình KCB và công tác quản lý tại bệnh viện.
Chi tiết sản phẩm

Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể được phân thành nhiều phân hệ, mỗi phân hệ thực hiện chức năng riêng nhưng chúng liên kết thống nhất với nhau về mặt dữ liệu. Đó là tất cả những thông tin liên quan đến bệnh nhân, quá trình KCB và công tác quản lý tại bệnh viện.

Phần mềm Quản lý Bệnh viện Tổng thể - VietSoft Hospital .Net bao gồm các chức năng:

Tiếp nhận bệnh nhân Quản lý khám ngoại trú
Quản lý điều trị nội trú Quản lý Dược – VTYT – Hóa chất
Quản lý Xét nghiệm – Cận Lâm Sàn – CĐHA - TDCN Quản lý Phẫu thuật Thủ thuật
Quản lý Thu Viện phí Báo cáo Tổng hợp
Quản lý chăm sóc bệnh nhân Quản lý Tài chính kế toán
Quản lý nhân sự Hệ thống

   VietSoft eHospital .Net đã tích hợp đầy đủ các tính năng:
- Thông tư 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam và Công văn 808/BHXH-CSYT  ngày 04/03/2013 của BHXH Việt Nam hướng dẫn định dạng dữ liệu KCB báo cáo theo Thông tư 178/2012/TT-BTC. Thay thế mẫu 25a, 26a bằng mẫu C79a-HD, C80a-HD và định dạng file excel đi kèm.
- Công văn 145/BHXH-GĐBHYT về việc hướng dẫn biểu mẫu thống kê, báo cáo chi phí khám chữa bện BHYT ngày 24/03/2011.
- Công văn số 3879/BYT-BH của Bộ Y tế ban hành ngày 04 tháng 07 năm 2011 về việc Xác định số lần khám bệnh của bệnh nhân ngoại trú khám nhiều khoa phòng trong 1 lượt khám bệnh.
- Thông tư số 22/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10 tháng 06 năm 2011 về việc Hướng dấn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh.
- Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 06 năm 2011 của Bộ trượng Bộ Y tế về việc Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.
- Chương trình quản lý Bệnh viện theo yêu cầu của Bảo hiểm mới BHYT 2.0
- Quyết định số 517/QĐ-BYT ban hành ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Bộ Y tế về điều chỉnh phiếu thanh toán viện phí.
- Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hóa đơn tự in của các doanh nghiệp và Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị Định 51.
- Đáp ứng toàn diện các yêu cầu của Bộ Y Tế - Vụ Điều Trị về việc Hướng dẫn xây dựng một số phân hệ phần mềm Quản lý bệnh viện.
- VietSoft  ERP Hospital .Net cho phép in Phiếu thanh toán KCB Nội trú theo từng khoa khám bệnh hoặc nhiều khoa khám bệnh trên 1 tờ phiếu (Tức in tổng cộng chi phí KCB trong 1 lượt khám bệnh tại khoa cuối cùng)
- VietSoft  ERP Hospital .Net cho phép theo dõi chi phí KCB riêng biệt giữa dịch vụ yêu cầu và dịch vụ theo quy định của BHYT. Theo dõi nguồn thu theo hồ sơ bệnh án hoặc không theo hồ sơ bệnh án.
- Chương trình được điều chỉnh, bổ sung theo nhu cầu quản lý số liệu của từng bệnh viện.
- Bệnh nhân có thể chuyển được nhiều khoa trong một lượt khám chữa bệnh (mỗi khoa bệnh nhân có thể được nhập hoặc chuyển khoa nhiều lần). Đối với bệnh nhân ngoại trú được khám nhiều phòng khám trong 1 lượt khám bệnh.

Lợi ích khi ứng dụng CNTT trong bệnh viện:

1. Đối với lãnh đạo: Giám sát hoạt động bệnh viện một cách toàn diện: Xem số liệu ngay tại bàn làm việc thông qua hệ thống mạng, theo thời gian thực, không cần chờ báo cáo từ cấp dưới. - Thông tin tài chính và thuốc men được nhập liệu chính xác và quản lý theo quy trình. Loại bỏ những sai sót trong việc tính toán và tránh thất thoát. - Số liệu báo cáo tuyệt đối chính xác, có thể khai thác thông tin chi tiết, tổng hợp tùy theo nhu cầu. - Báo cáo lên cấp trên (Bộ Y Tế, Sở Y Tế, Bảo Hiểm Y Tế): Số liệu chuyên môn được thống kê ngay tức thời. Biểu mẫu thiết kế đúng theo chuẩn của các cơ quan quản lý, dễ dàng tích hợp số liệu với phần mềm khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

2. Đối với Bác sỹ, Y tá, nhân viên y tế: - Tiết giảm thời gian làm việc: Thao tác nhập liệu được thực hiện đơn giản, dữ liệu chỉ cập nhật 1 lần và xuất sang các bộ phận liên quan mà không cần phải nhập lại. Thông tin của bệnh nhân đến KCB được lưu giữ trên máy chủ và không cần nhập lại cho những lần sau. - Có thể kiểm tra, đối chiếu với số liệu của bộ phận khác ngay trên màn hình làm việc hiện hành. - Chương trình hiển thị cảnh báo khi nhập thiếu dữ liệu cần thiết hoặc sai sót thông tin. Đảm bảo số liệu đồng bộ, thống nhất trong toàn bệnh viện.

3. Đối với bệnh nhân: - Tiết giảm thời gian chờ đợi: Thông tin hành chính bệnh nhân được lưu trữ trên thẻ bệnh nhân và trên máy chủ, chỉ cần nhập vào máy 1 lần và có thể dùng lại cho những lần KCB sau. Với số lượng bệnh nhân đông, việc tiết giảm thời gian sẽ rất đáng kể. - Bệnh nhân tái khám không cần mang theo hồ sơ, chương trình có thể truy tìm và sao chép một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn sử dụng | Download

Sản phẩm liên quan

HỖ TRỢ

VIDEOS CLIP

VỊ TRÍ